เชือดปลัด พม. เซ่นทุจริตโกงเงินคนจน พร้อมลุยสอบข้าราชการรายอื่นที่มีเอี่ยว

ครม. สั่งปลดปลัด พม. ออกจากราชการ หลัง ป.ป.ท. ส่งข้อมูลผลการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมลุยสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งพบความผิดปกติใน 53 จังหวัด เป็นเงินงบประมาณ 107,049,000 บาท และยังจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมในอีก 23 จังหวัด โดยมีข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวข้องในเบื้องต้นจำนวน 96 คนนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61 พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวง พม. ออกจากราชการไว้ก่อนภายหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อรอผลการสอบสวน

พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แทน และแต่งตั้ง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยังไม่ตั้งปลัดกระทรวงการคลัง คนใหม่แต่อย่างใด

ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีข้าราชการระดับรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยรวมทั้งหมด 3 ราย จากนี้ต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ว่าจะสรุปผลกรณีการสอบวินัยร้ายแรงออกมาอย่างไร ส่วนกรณีที่มีคนใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบในลำดับต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กระปุกดอทคอม